Ericofon

Ericofon   A0029 610  (T)

Kobra


Den första tillverkades 1953-60 och i tre färger. Den tillverkades i två halvor och limmades ihop. Hörtelefonlocket var plant. Höjden är 232 mm.

Nästa version tillverkades endast i ca 1000 exemplar och under 1961. Formen var lite mer krökt och knappt 2 cm lägre (213,5 mm). Den tredje versionen, 1962-75, fick nu ett krökt hörtelefonlock. Tillverkades i 5 färger. I Sverige ca 502.000 exemplar)

Det fanns även en genomskinlig men endast i kanske 100-500 exemplar.

Exportmodeller fanns i 30 färger och tillverkades i totalt 2.510.000 exemplar.

På bilden saknas den blå