AB2100

Järnvägstelefonen  (E)

AB2100

AB2300

Väggapparater som fanns på SJ:s stationer i början av 1900-talet. Apparaterna var tillverkade i pressad, svart järnplåt och tillverkades fram till 1930-talet i flera av Ericssons fabriker över hela världen.

Apparaterna låg oftast parallellt över en 2-tråds förbindelse för flera järnvägsstationer. De fanns även i version AB2321 där direktkoppling kunde ske mellan apparat 1 och tex 16. Praktiskt för järnvägens ändstationer.