Diabelle

Diabelle  DBAA00192  (T)

Televerkets svar på önske-mål om modernare appa-rater.

(Monopolet avskaffades 1985).

Skalet Genie köptes från USA 1983 och försågs med svenskt innehåll.

Televerket döpte den till

Diabelle. 12-knappars ver-sionen hette DBAA00192 och var pulsgivande