BC330

BC330   (T)

DBH-11 (E)

Telegrafverkets standardapparat från 1931 i bakelit. Världens första  apparat där både klyka och finger-skiva var helt integrerade i kåpan. Tidigare hade alla telefoner till-verkats i plåt eller trä och svarta.  Nu kunde produktionstiden av kåpan sänkas från 7 dagar till 7 minuter! Bakeliten kunde även infärgas vita, mahognyfärgade, gröna och röda. Konstruktör var Christian Bjerknes och var ett samarbete mellan Elektrisk Bureau i Norge, LM Ericsson och Telegraf-verket. Tillverkades i Sverige av både Telegrafverket och LM Ericsson. Formgivare var Jean Heiberg och licenstillverkades i många länder fram till 1946. I Sverige 1934 - 1950.