AB100

AB100  (T)

Med dubbelvev, mycket praktiskt vid ett dubbelskrivbord. Tillverkades mellan 1926 och 1944.

AB130  (T)

DAL1001 (E)