AC300

AC300 (T)

Bordsapparat i plåt med induktor (vev för att ringa till telefonist).

Apparaten togs fram till LM Ericssons 25-års jubileum 1901.