BC560

BC560

1947 kom denna standardapparat som ersatte BC330. Nu kunde man gjuta höljet i termoplast vilket möjliggjorde mjukare former och lättare telefonlur.  Dessutom kunde andra färger lättare åstadkommas. Även fingerskivan började tillverkas i plast. Nu infördes även spiralsladd men till en början ännu i textilmaterial. Mellan 1951 och 1958 tillverkades kåpan även i beige härdplast (melamin). Grå kåpa tillverkades från 1962.

BC660